بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه مقاله نویسی


کارگاه مقاله نویسی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی و با همکاری انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان در روزهای شنبه مورخ 5 آبان و دوشنبه 7آبان ماه 97 در خانه ی فرهنگ برگزار شد. دکتر نقی رعدی از گروه علوم تربیتی مدرس این کارگاه در مورد شیوه های چگونگی نوشتن مقاله به صورت پژوهشی، مطالبی را بیان نمود. تعداد دانشجویان شرکت کننده در این کارگاه 45 نفر بودند.  
آدرس کوتاه :