شورای مرکزی

انجمن های علمی دانشجویی و اتحادیه ها

17 01 2016
کد خبر : 4221890
تعداد بازدید : 23

آخرین اخبار و اطلاعیه

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان : محمد معین جم دانشجوی کارشناسی رشته ی صنایع غذایی

دبیران مجمع مرکزی دانشکده ها در سال تحصیلی  1403-1402

ادبیات و علوم انسانی ـ نگین انامی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مشاوره
هنر و معماری ـ فاطمه آذرمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی معماری
کشاورزی ـ نگین حق پرست دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی بیوتکنولوژی

فنی شرق ـ  یاسان قلی زاده دانشجوی کارشناسی رشته ی مهندسی صنایع

علوم پایه ـ  علی علیزاده دانشجوی کارشناسی رشته ی فیزیک

علوم ریاضی ـ  مبین عبداله زاده دانشجوی کارشناسی رشته ی آمار و علوم داده

منابع طبیعی ـ امیرمحمدلطفی پور  دانشجوی کارشناسی رشته ی شیلات

تربیت بدنی ـ

فنی ـ مریم مجد رحیم آبادی دانشجوی دکتری رشته ی عمران

مکانیک ـ مهراس طالمی ضیاء بخش دانشجوی کارشناسی رشته ی مکانیک

دبیران مجمع مرکزی دانشکده ها در سال تحصیلی  1402-1401

ادبیات و علوم انسانی ـ نگین انامی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مشاوره
هنر و معماری ـ فاطمه آذرمی دانشجوی  کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی معماری
کشاورزی ـ محمد معین جم دانشجوی کارشناسی رشته ی صنایع غذایی

فنی شرق ـ  پارسا صدیقی دانشجوی کارشناسی رشته ی مهندسی کامپیوتر 

علوم پایه ـ  علی علیزاده دانشجوی کارشناسی رشته ی فیزیک

علوم ریاضی ـ  امیر حسین خدیوی دانشجوی کارشناسی رشته ی آمار و علوم داده

منابع طبیعی ـ امیرمحمدلطفی پور دانشجوی رشته شیلات

تربیت بدنی ـ محدثه نیک اندیش دانشجوی  کارشناسی رشته ی علوم ورزشی

فنی ـ امیر حسین مهربان کلشتری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی برق

مکانیک ـ علیرضا نوری دانشجوی کارشناسی رشته ی مکانیک

دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان، به عنوان دبیر اتحایه های انجمن های علمی دانشجویی کشور ( به مدت یک سال) در سال 1402-1401

ـ دبیر اتحادیه عمران ـ مریم مجد

ـ دبیر اتحادیه روانشناسی ـ آزاده ثامنی توسروندانی

ـ دبیر اتحادیه فیزیک ـ رضا خیراندیش

ـ دبیر اتحادیه مهندسی شیمی -  الهه بهلولی
​​​​​​​دبیران مجمع مرکزی دانشکده ها در سال تحصیلی  1401-1400

ادبیات و علوم انسانی ـ مرضیه بذل‌کننده عربانی دانشجوی کارشناسی رشته ی ادبیات عرب

هنر و معماری ـ حمیدرضا یوسفی ماتک دانشجوی  کارشناسی ارشد رشته ی شهرسازی

کشاورزی ـ محمد معین جم دانشجوی کارشناسی رشته ی صنایع غذایی

فنی شرق ـ  اردلان دانش دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر 

علوم پایه ـ  رضا خیراندیش دانشجوی کارشناسی رشته ی فیزیک

علوم ریاضی ـ صدف سیف جمالی دانشجوی کارشناسی رشته ی ریاضی

منابع طبیعی ـ فاطمه علیزاده دانشجوی کارشناسی رشته ی مهندسی شیلات

تربیت بدنی ـ  میلاد فدایئ دانشجوی دکتری رشته ی حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

فنی:  مریم مجد رحیم آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی عمران

مکانیک: علیرضا نوری دانشجوی کارشناسی رشته ی مکانیک

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان :  میلاد فدایی ده چشمه  دانشجوی دکتری رشته ی حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

دبیران مجمع مرکزی دانشکده ها در سال تحصیلی  99

ادبیات و علوم انسانی ـ مرضیه بذل‌کننده عربانی دانشجوی کارشناسی رشته ی ادبیات عرب

هنر و معماری ـ حمیدرضا یوسفی ماتک دانشجوی  کارشناسی ارشد رشته ی شهرسازی

کشاورزی ـ قوس الدین تواق محمدی دانشجوی کارشناسی رشته ی علوم باغبانی

فنی شرق ـ  علی منتجبی  دانشجوی کارشناسی رشته ی مهندسی کامپیوتر

علوم پایه ـ  رضا خیراندیش دانشجوی کارشناسی رشته ی فیزیک

علوم ریاضی ـ پوریا برنجی دانشجوی کارشناسی رشته ی علوم کامپیوتر

منابع طبیعی ـ علیرضا جنقی دانشجوی کارشناسی رشته ی محیط ریست

تربیت بدنی ـ  میلاد فدایئ دانشجوی دکتری رشته ی حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

فنی:  مریم مجد رحیم آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی عمران

مکانیک :سید محراب پرواس دانشجوی کارشناسی رشته ی مکانیک

دبیران مجمع مرکزی دانشکده ها در سال تحصیلی  98

ادبیات و علوم انسانی ـ امیر حسین ابراهیمی دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی

هنر و معماری ـ امیر محمد چرم زاده دانشجوی کارشناسی رشته موسیقی

کشاورزی ـ طیبه فلاحی پاشاکی دانشجوی دکتری رشته بیوتکنولوژی

فنی شرق ـ پوریا انوری دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر

علوم پایه ـ نیما سلطانیه دانشجوی کارشناسی رشته شیمی

علوم ریاضی ـ سید مرتضی میر جبرئیلی دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی

منابع طبیعی ـ علیرضا جنقی دانشجوی کارشناسی رشته محیط ریست

تربیت بدنی ـ  میلاد فدایئ دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی

فنی: عرفان زارع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری نانو

دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان، به عنوان دبیر اتحایه های انجمن های علمی دانشجویی کشور ( به مدت یک سال) در سال 97

ردیف نام و نام خانوادگی نام انجمن علمی دانشجویی سمت در اتحادیه
۱ انسیه زحمتکار آب، خاک و بیوسیستم دبیر
۲ عرفان زارع فناوری نانو دبیر
۳ بنیامین لقمان نیا آمار دبیر

۴

5

مهرزاد امیدوار

امیر حسین ابراهیمی

روانشناسی

علوم سیاسی

دبیر

دبیر

دبیران مجمع مرکزی دانشکده ها در سال تحصیلی 97

علوم پایه :  بنیامین کلاچاهی ثابت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی فیزیک

علوم ریاضی صادق بخشی پور دانشجوی کارشناسی رشته آمار

علوم کشاورزی:  طیبه فلاح دانشجوی دکتری رشته بیوتکنولوژی

هنر و معماری : حسین گودرزی دانشجوی کارشناسی رشته معماری

ادبیات و علوم انسانی : امیر حسین ابراهیمی دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی

فنی و مهندسی: عرفان زارع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری نانو

فنی شرق گیلان : پوریا انوری دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر

تربیت بدنی و علوم ورزشی:  احمد رضا تدریسی پارسا مقدم دانشجوی کارشناسی فیزیولوژی ورزشی

منابع طبیعی صومعه سرا: محمد امین مارجی دانشجوی کارشناسی رشته جنگلداری

پژوهشکده گیلان شناسی:  میترا حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی

دبیران دانشکده ها در سال تحصیلی 97ـ 96

علوم پایه : بنیامین کلاچاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی فیزیک

فنی و مهندسی:  فریبا سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری نانو

علوم کشاورزی: وحید رحیمی دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد کشاورزی

هنر و معماری : رضا صدیقی دانشجوی کارشناسی رشته معماری

ادبیات و علوم انسانی :  مهرزاد امیدوار دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی:  حکیمه افروزه دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی

منابع طبیعی صومعه سرا: میلاد عزیزی مهر دانشجوی کارشناسی رشته جنگلداری

فنی شرق گیلان: احمد پورنصیر دانشجوی کارشناسی رشته عمران

علوم ریاضی: محمد مهدیخانلو دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی

پژوهشکده گیلان شناسی:  متعاقباً اعلام می گردد.


دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان، به عنوان دبیر اتحایه های انجمن های علمی دانشجویی کشور ( به مدت یک سال) در سال 97

ردیف نام و نام خانوادگی نام انجمن علمی دانشجویی سمت در اتحادیه
۱ انسیه زحمتکار آب، خاک و بیوسیستم دبیر
۲ فریبا سعیدی فناوری نانو دبیر
۳ بنیامین لقمان نیا آمار دبیر
۴ مهرزاد امیدوار روانشناسی دبیر

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان ـ سال 96

جلسه معارفه دبیران انجمن های علمی دانشگاه گیلان

دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان، به عنوان دبیر/عضو شورای مرکزی/ بازرسان اتحایه های انجمن های علمی دانشجویی کشور ( به مدت یک سال)

ردیف نام و نام خانوادگی نام انجمن علمی دانشجویی سمت در اتحادیه
۱ انسیه زحمتکار آب، خاک و بیوسیستم دبیر
۲ فریبا سعیدی فناوری نانو دبیر
۳ بنیامین لقمان نیا آمار دبیر
۴  خزر ادریسی مریان زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی عضو شورای مرکزی
۵ سید محمد حسین انگشتری علوم دامی و علوم صنایع غذایی نائب دبیر اتحادیه
۶ امیرحسین ابراهیمی زیست شناسی عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته پژوهش و فناوری  و ارتباط با فضای کسب و کار و کار آفرینی و فعالیت های متناسب با نیاز های جامعه
۷ وحید رحیمی اقتصاد کشاورزی عضو شورای مرکزی
۸ علی ابراهیم زاده فیزیک عضو شورای مرکزی
۹ سعید صالح نیا صومعه سرایی شیمی عضو شورای مرکزی
۱۰ امیرحسین حسین زاده مهندسی صنایع عضو شورای مرکزی
۱۱ حجت گلچین فر جغرافیا عضو شورای مرکزی
12 اسماعیل شعاعی شیمی عضو شورای مرکزی
13 ایمان همت زاده برق بازرس اصلی
14 مهرزاد امیدوار روانشناسی بازرس علی البدل
15 روزبه کیاندوست زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی بازرس علی البدل
16 پریا مسکن علوم دامی و صنایع غذایی بازرس علی البدل

 

دبیران دانشکده ها در سال تحصیلی 96ـ 95 منابع طبیعی صومعه سرا: رضا فرضی دانشجوی کارشناسی رشته شیلات

فنی شرق گیلان: مصطفی دلاوری  دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر

علوم ریاضی: بنیامن لقمان نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

علوم پایهسعید صالح نیا صومعه سرائی دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته شیمی کاربردی

فنی و مهندسی:  سپهر اسدی شلمانی دانشجوی کارشناسی رشته عمران

علوم کشاورزی: میر محمدحسین انگشتری دانشجوی کارشناسی رشته صنایع غذایی

معماری و هنر: داریوش فرخ دانشجوی کارشناسی رشته معماری

پژوهشکده گیلان شناسی: آرمین حیدریان دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی

ادبیات و علوم انسانی : مهرزاد امیدوار دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی: معصومه زارع دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان معرفی شد.

برگزاری نشست آموزشی دبیران شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی در بوشهر

کارگاه آموزشی دبیران و اعضای شورای انجمن های علمی دانشجویی

نشست صمیمی رئیس دانشگاه با دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ها

دیدار جمعی از دبیران انجمن های علمی و دبیر کل انجمن های علمی با نماینده جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه گیلان

در این ملاقات که در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۹۴ در دفتر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد، دانشجویان  عضو  انجمن های علمی،دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی وکانون های فرهنگی و هنری دانشجویی ضمن تبریک به حجت الاسلام و المسلمین بصیری مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان، پیشنهادات خود را در خصوص انجام برنامه های مشترک فرهنگی و مذهبی با این نهاد محترم  بیان کردند. در ادامه حجت الاسلام بصیری ضمن استقبال از این پیشنهاد ها،  ارتباط و همکاری نهاد با دانشجویان و بخصوص تشکل ها، کانون ها و انجمن های علمی را یک فعالیت مثبت برشمردند که می تواند تأثیرگذاری بیشتر برنامه ها بر جامعه دانشجویی را منجر گردد.

معرفی دبیران  انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

پس از انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و معرفی دبیران دانشکده های دانشگاه گیلان، طی جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 25 آذر ماه 94 با رای گیری اعضای حاضر، عماد آشناگر دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی با اکثریت آراء به عنوان دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 95ـ94  انتخاب گردید.

دبیران دانشکده ها:

منابع طبیعی صومعه سرا: مریم تبایی دانشجوی کارشناسی رشته محیط زیست

فنی شرق گیلان: مصطفی دلاوری  دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر

علوم ریاضی: میر کریم محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

علوم پایهسعید صالح نیا صومعه سرائی دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته شیمی کاربردی

فنی و مهندسی:  سپهر اسدی شلمانی دانشجوی کارشناسی رشته عمران

علوم کشاورزی: میر محمدحسین انگشتری دانشجوی کارشناسی رشته صنایع غذایی

معماری و هنر: داریوش فرخ دانشجوی کارشناسی رشته معماری

پژوهشکده گیلان شناسی: آرمین حیدریان دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی

ادبیات و علوم انسانی : عماد آشناگر دانشجوی کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی: معصومه زارع دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

 
دسته بندی :
page