معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی

تماس با ما

دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر محسن اکبری

معاون فرهنگی و اجتماعی

2150

33690521

دکتر مهیار خانی مقدم

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 2144

 33690637

موسی ملاپور

مسئول دفتر

2150

33690484

 

همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

علی اکبرحسین خواه

کارشناس تشکلهای اسلامی دانشجویی ـ

کارشناس کرسی های آزاد اندیشی

 ۲۱۴۳

33690545

میثم فلاح

کارشناس نشریات دانشگاهی

 ۲۱۲۵

ـ

مرتضی نیک بین

کارشناس قرآن و عترت دانشگاهی

 ۲۱۸۲

33690545آ

غلامرضا صابر

 کارشناس کانون های دانشجویی فرهنگی، هنری اجتماعیـ مسئول خانه فرهنگ

2026

ـ

خانم زارع

کارشناس انجمن علمی دانشجویی

۲۱۴۶

33690549

مریم قنادی

  کارشناس فرهنگی و اجتماعی

2149

ـ

الهام افلاکیاندوست

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

۲۱۲۷

ـ

 

تشریفات

2132

ـ

 

راننده

2150

ـ

 

پست الکترونیک حوزه: farhangi@guilan.ac.ir

انجمن های علمی anjomanelmi@guilan.ac.ir

تشکلهای اسلامی tashakol@guilan.ac.ir

نشریات دانشگاهی nashriat.farhangi@guilan.ac.ir

کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی kanon@guilan.ac.ir

قرآن quran@guilan.ac.ir