معرفی کانون‌های فرهنگی

 

معرفی کانون‌ها و مجامع فرهنگی:

امورکانونها و مجامع فرهنگی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان؛ سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاشهای خودانگیخته فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی ؛ حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی ؛ ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاهها ؛ تاًسیس و تقویت نهادههای مدنی و غیر دولتی و قانونمندی حوزه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در ایین نامه در دانشگاهها فعالیت می نمایند.


راهبردها و خط مشی های اجرایی دفتر امور کانونها و مجامع فرهنگی :


۱ـ ارتقاء و بهبود و توسعه فعالیتها و برنامه های فرهنگی با توجه به سیاستهای کلان، ضرورتها و اولویتهای مندرج در اصول برنامه‌های توسعه.
الف) تعمیق معنویت و گسترش علوم، معارف و ارزش های اسلامی و انسانی.
ب) توجه به میراث ملی و بومی و ارزش های نهفته در فرهنگ مناطق کشور و تبیین و بازشناسی اندیشه‌ها و افکار بزرگان فرهنگی در عصر معاصر
ج) توجه ویژه به سرمایه‌های اجتماعی مجموعه دانشجویی اعم از:
ـ ارتقای سطح آگاهی
ـ ارتقای سلامت جسم و روان
ـ تشویق به نقد، نظر و توسعه فرهنگ علمی
ـ بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی
۲ـ قانونمندی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی (قوام قانونمندی ـ رقابت ـ توجه به حقوق اکثریت):
الف) قانونمند نمودن، تقویت و توسعه نهادهای مشارکتی دانشجویی. (نظیر کانونهای فرهنگی، هنری و … ، در سطح درون دانشگاهی و مجامع کانونهای فرهنگی و هنری در سطح سراسری):
ـ تدوین، اصلاح و تکمیل آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی درون سازمانی (در سطح وزارت) به منظور حمایت قانونی از فعالیتهای نهادهای فرهنگی دانشجویان و نظارت بر اجرای دقیق آنها.
ـ استحکام جایگاه قانونی نهادهای فرهنگی دانشجویان و تقویت بنیه محتوایی و افزایش توان فکری این نهادها به منظور بهره‌مندی تخصصی از مشارکت آنها.
ـ مشارکت در قانون گذاری و تصمیم‌سازی کلان از طریق حضور رسمی نمایندگان در شوراهای تصمیم گیرنده و مؤثر در داخل دانشگاهها و سطوح بالاتر (حوزه وزارت و … )
ـ مشارکت و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فعالیتها و برنامه‌های فرهنگی (نظیر جشنواره‌ها، سمینارها، هفته‌های فرهنگ و هنر در سطج دانشگاهی و سراسری)
ب) نهادینه کردن مشارکت دانشجویان و نهادهای دانشجویی در ساختارهای برون دانشگاهی:
ـ مشارکت نهادهای دانشجویی با سایر ارگانها و نهادهای فرهنگی غیر دانشگاهی، جهت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی با حضور رسمی نمایندگان آنها در حوزه‌های تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار در سطح داخلی و بین‌المللی(عقد تفاهم‌نامه و … )
ـ نهادینه کردن جایگاه قانونی نهادهای دانشجویی در قالب نهادهای مدنی به منظور بهره‌مندی از تخصص و مشارکت آنها در سایر نهادها و ارگانهای رسمی کشور
۳ـ بسترسازی در جهت تخصصی شدن فعالیتهای فرهنگی، دانشجویی (بهره‌برداری بهینه از اعتبارات؛ توسعه امکانات و فضاهای فرهنگی؛ ایجاد تحرک و پویایی فکری در دانشجویان با تقویت حوزه‌های تفکر ـ تشکیلات و اجرا از طریق پژوهش ـ آموزش ـ حمایت و پشتیبانی )
الف) پژوهش:
ـ تبیین، طراحی و بهره‌برداری از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در مراکز معتبر داخلی و خارجی و تهیه بانکهای اطلاعاتی جهت بهره‌برداری دانشجویان فعال در کانونها، نهادها و تشکلهای فرهنگی
ـ تقویت بنیه علمی کانونها و نهادهای فرهنگی از طریق: بهره‌مندی بهینه از نتایج پژوهشهای مرتبط جهت بهبود نظام تشکیلاتی و محتوایی فعالیتهای دانشجویی (در سطوح ستادی، مدیریتی، برنامه‌ریزی و اجرا)
ـ ایجاد و تقویت کتابخانه های تخصصی فرهنگی، تهیه جزوات آموزشی، فرهنگی و دانشجویی
ب) آموزش:
ـ برپایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی متمرکز و نیمه متمرکز جهت ارتقاء دانشجویان فعال فرهنگی و تربیت نیروهای نخبه و کارآمد دانشجویی
ـ تهیه کتاب و جزوات آموزشی
ـ حمایت از طرحهای دانشجویی در جهت رشد و توسعه آموزشی و فرهنگی دانشجویان
ج) حمایت و پشتیبانی:
ـ افزایش سقف اعتبارات فرهنگی و طراحی نظام‌ تخصیص اعتبارات، امکانات و تجهیزات فرهنگی کانونهای دانشگاهها و نظارت بر استفاده بهینه از آنها.
ـ حمایت از طرحهای کانونها
ـ ایجاد شبکه ارتباطی رایانه‌ای و تأسیس سایتها و بانک های اطلاعات تخصصی حوزه کانونهای فرهنگی دانشجویان
۴ـ تقویت ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی
ـ ارتباط با دانشگاهها
ـ ارتباط با سازمانها و نهادهای مرتبط با فعالیتهای فرهنگی
ـ معرفی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها به سازمانهای بیرونی از طریق شبکه اطلاع رسانی و نشریه

نام و نام خانوادگی کارشناس واحد: آقای غلامرضا صابر

محل خدمت: سازمان مرکزی دانشگاه ـ طبقه  چهارم ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و خانه فرهنگ دانشگاه