بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکل های اسلامی اساتید

 

انجمن اسلامی مدرسین

نام تشکل

مسئول محل خدمت
انجمن اسلامی مدرسین    

 

سایت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه گیلان:

**************************************************************

بسیج اساتید

نام تشکل

مسئول محل خدمت
بسیج اساتید ابراهیم قاسمی روشن

دانشکده ابیات و علوم انسانی / گروه معارف

 

سایت بسیج اساتید استان گیلان : http://basij.guilan.ac.ir


آخرین اخبار و اطلاعیه