بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی فرهنگ در بستر محلی استان گیلان

نشست تخصصی فرهنگ در بستر محلی استان گیلان


نشست تخصصی فرهنگ در بستر محلی استان گیلان

نشست تخصصی «فرهنگ در بستر محلی استان گیلان» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان و همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور آقای دکتر حسین زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه مورخ 13 تیر ماه 97 از ساعت 8:30 الی 12 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست پس از قرائت قرآن کریم، ابتدا خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ضمن خیرمقدم به میهمانان و اساتید حاضر در جلسه، تجلّی وجدان اجتماعی جامعه در بحث فرهنگ را امری مهم و ضروری دانستند و عنوان نمودند که اگر در تعریف فرهنگ این موضوع به درستی تفهیم شود، فرهنگ می تواند عامل وحدت بخش بین آحاد جامعه باشد. ایشان در ادامه به سه سنخ فرهنگ یعنی فرهنگ محلی، فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی اشاره کردند. تأثیرگذاری فرهنگ محلی در شخصیت انسان ها و نقش زنی به هویت انسان ها را مورد توجه قرار دادند. ایشان در پایان اضافه کردند: امیدوارند در پی نشست های تخصصی عوامل مساعد فرهنگ محلی تقویت و عوامل نامساعد آن رفع گردد تا بسترِ فرهنگ محلی از جایگاه امن و متعالی برخوردار شود. سپس دکتر حسین زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست تخصصی در دانشگاه گیلان، عنوان نمودند که دانشگاهیان باید تلاش کنند که در هر منطقه و استانی، شناخت بهتری از مناطق فرهنگی داشته باشیم و با توجه به تنوع های اقلیمی این شناخت کامل و کاملتر گردد. ایشان فهمیدن و شناخت آن چیزی که داشتیم را خیلی مهم و ضروری دانستند و فهمِ شناخت فرهنگ بومی ایرانی ـ اسلامی را از ضروریات دانستند. در ادامه مقالات "هم گرایی و تعاون سنتی زنان در گیلان" توسط آقای هوشنگ عباسی پژوهشگر، "بررسی دوبیتی های بومی گیلان با مقام های آوازی" توسط آقای حامد پورشعبان دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر، "بررسی نقش بازار به مثابه یکی از مراکز ارتباطات سنتی در بستر محلی استان گیلان" توسط آقای دکتر جواد نظری مقدم عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان، "بررسی جامعه شناختی مناسبات بین قومی در شهرستان تالش" توسط خانم میرفضلی کارشناس ارشد علوم اجتماعی به نمایندگی از آقای دکتر محمدرضا غلامی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان و "بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدیدآورنده آن در مدارس استان گیلان" توسط خانم دکتر فاطمه کریمی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان ارایه شد.    
آدرس کوتاه :