بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه بزرگ کتابخوانی مجازی "فجر بیداری"

مسابقه بزرگ کتابخوانی مجازی "فجر بیداری"


مسابقه بزرگ کتابخوانی مجازی "فجر بیداری"

علاقمندان برای شرکت دراین مسابقه می توانند به آدرس https://ec.nahad.ir/index.php/samen/homepage/?siteid=159 مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :