بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت کانون های فرهنگی،هنری واجتماعی دانشگاه گیلان در زمان شیوع کرونا

فعالیت کانون های فرهنگی،هنری واجتماعی دانشگاه گیلان در زمان شیوع کرونا


فعالیت کانون های فرهنگی،هنری واجتماعی دانشگاه گیلان در زمان شیوع کرونا

ـ معرفی کتاب در راستای فرهنگی کتابخوانی توسط کانون محیط زیست 

ـ اولین کلیپ منتشر شده در رابطه با پویش کانونهای دانشجویی دانشگاه گیلان

 

آدرس کوتاه :