بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

شهیدان انصاری،عضدی و یکتایی راد

شهیدان انصاری،عضدی و یکتایی راد


شهیدان انصاری،عضدی و یکتایی راد

18 شهید ارمغان یکتایی راد نام پدر: محمد تاریخ و محل تولد: 1344/6/25 شهر رشت تاریخ و محل شهادت: 1367/4/04جزیره مجنون تحصیلات: دانشجو رشته ی منابع طبیعی دانشگاه گیلان

«فرازی از بیانات شهید»

 سلام بر شهیدان افتخار آفرین راه حق و عدالت که دست از هر چه داشتند، شستند و تن به طوفان بلا سپردند. آری، قطره قطره‏ ی خون شهیدان تفسیر آیه‏ ی جهاد است و چه زیبا است، زیباتر از گلهای با طراوت فروردین و شقایق‎های بهار. 2 شهید دکتر حسن عضدی نام پدر: محمد علی تاریخ و محل تولد: 2/6 /1325 شهر رشت تاریخ و محل شهادت: 1360/4/07 تهران تحصیلات: دکتری اقتصاد سیاسی ـ مدرس دانشگاه گیلان

«فرازی از وصیتنامه شهید »

...، دیگر خواه باشید در کسب مال نیز کوشا باشید اما مال را به مصرف خود و دیگران برسانید بیش از آنکه مال شما را به مصرف برساند. هیچوقت عدالت را از یاد نبرید و به خاطر آن بجنگید. خواهید گفت که عدالت یک مفهوم نسبی است و نمی توان چهارچوبی بر ای آن پیدا کرد. من شما را به قرآن مجید و رفتار پیامبر بزرگ و علی و سایر امامان رهنمود می شوم تا مفهوم عدالت را درک کنید. 1 شهید دکتر علی اخوین انصاری  نام پدر: سمیع تاریخ و محل تولد:1323/3/03شهرستان رودسر تاریخ و محل شهادت:1360/4/15شهرستان رشت ترور تحصیلات: دکتری ریاضی ـ مدرس دانشگاه گیلان

«فرازی از وصیت نامه شهید به فرزندش»

.... و تو ای دخترم، کوله بارم را بر دوش گیر و فرزند شهادت باش. همرزمان تو در هفدهم شهریور ماه غوغا به پا کردند و با سمیه ها همراه شدند. تو نیز همچون سمیه از حق پیروی کن و بدان که هیچ مکتبی غیر از اسلام یارای پیاده کردن عدالت اجتماعی را ندارد. بر سر مستکبرین فریاد زن، نسبت به مستضعفین خاضع باش ...
آدرس کوتاه :