بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

حمایت مالی از پایان نامه تحصیلات تکمیلی

حمایت مالی از پایان نامه تحصیلات تکمیلی


حمایت مالی از پایان نامه تحصیلات تکمیلی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد در هر ترم تحصیلی از دو عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی با موضوعات زیر،حمایت مالی به عمل آورد.

موضوعات

 لازم به ذکر است دانشجویان می توانند با راهنمایی اساتید راهنما ضمن ویراستاری علمی موضوعات پیشنهادی و یا موضوعات دیگری که در راستای تبیین سیمای فرهنگی واجتماعی دانشگاه باشد اقدام نمایند.

 

آدرس کوتاه :