بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

حضور در دومین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی صنایع

حضور در دومین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی صنایع


حضور در دومین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی صنایع

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانش تشکیل می‌شوند. دومین نشست مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی صنایع، به میزبانی دانشگاه تبریز، در تاریخ ۲۶ و ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷، با حضور دبیران ۲۶ دانشگاه کشور برگزار شد. در این جلسه اعضای مجمع به بررسی اساسنامه و آئین‌نامه اتحادیه و اعمال تغییرات و تصویب آن‌ها پرداختند و گزارش عملکردی از دوره‌ی یک ساله‌ی اتحادیه تشریح شد و پس از آن، حاضرینی که برای دومین دوره‌ی اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی صنایع، کاندیدا شده بودند؛ به معرفی و بیان اهداف خود پرداختند. در ادامه، انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسان و هم‌چنین شمارش آرا‌ء  انجام شد که دبیر انجمن علمی صنایع دانشکده فنی شرق و نماینده انجمن صنایع دانشگاه گیلان، به عنوان عضو اصلی به شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی راه یافت. اسامی اعضای شورای مرکزی اتحادیه ۱- علی ولي زاده -دبیر اتحادیه (دانشگاه صنعتی اميركبير)- ۱۴ رای ۲- مجيد حسيني صباغ- نائب دبیر اتحادیه (دانشگاه سمنان)- ۱۶ رای ۳- محمد شيراني - عضو اصلی (دانشگاه يزد)- ۱۷رای ۴- مائده احمدي- عضو اصلی (دانشگاه الزهرا)- ۱۴ رای ۵- سيد محمود هاشمي- عضو اصلی (دانشگاه خليج فارس بوشهر)- ۱۳ رای ۶- شقايق ذوالفقاري- عضو اصلی (دانشگاه گيلان)- ۱۲رای ۷- محسن نظري- عضو اصلی (دانشگاه شهيد باهنر کرمان)- ۱۱ رای ۸- اميرحسين حسيني ثاني- عضو علی‌البدل (دانشگاه صنعتي قم)- ۹رای ۹- اميرحسين باباييان- عضو علی‌البدل (دانشگاه فردوسی مشهد)- ۹رای بازرسان اتحادیه اميرمحمد ملكي (دانشگاه صنعتی اميركبير)- بازرس اصلي محمدسعيد سلماني (دانشگاه خواجه نصیر)- بازرس علی‌البدل  
آدرس کوتاه :