بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با معاون امور گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان

جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با معاون امور گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان


جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با معاون امور گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان

در امتداد ارتقاء و گسترش سطح همکاری بین دانشگاه گیلان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، نشست معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با معاون امور گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان روز یکشنبه مورخ97/9/25 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار  گردید . در این نشست خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در خصوص اهمیت آموزش و لزوم همراه شدن آن با عمل و داشتن فایده برای جامعه مباحثی را بیان نمودند و با اشاره به اینکه حدود 40 درصد دانشجویان دانشگاه گیلان را افراد غیر بومی تشکیل می دهند خواهان ارتقاء سطح همکاری ها با سازمان مذکور گردیدند. در ادامه حميدرضا آذرپور معاون امور گردشگري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان نیز،  آموزش را رکن اصلی در حوزه سرمایه گذاری دانسته و بر تعمیق امر آموزش همراه با برنامه ریزی تاکید کردند و میراث را نیازمند ارتباط با دانشگاه و محیط های علمی جهت توسعه پایدار بیان نمودند. در ادامه جلسه فضاهای همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آدرس کوتاه :