بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد برنامه ریزی کمیته صیانت اخلاقی و رفتاری به مناسبت گرامی داشت 21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب

جلسه ستاد برنامه ریزی کمیته صیانت اخلاقی و رفتاری به مناسبت گرامی داشت 21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب


جلسه ستاد برنامه ریزی کمیته صیانت اخلاقی و رفتاری به مناسبت گرامی داشت 21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب

جلسه ستاد برنامه ریزی کمیته صیانت اخلاقی و رفتاری به مناسبت گرامی داشت 21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب در روز شنبه مورخ 97/04/09 از ساعت 11 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن قدردانی از حضور اعضاء در جلسات، اهداف  تشکیل این جلسه را تشریح کردند. در ادامه نیز هر یک از اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.
آدرس کوتاه :