بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره ی دانشگاهی کدو در دانشگاه گیلان

جشنواره ی دانشگاهی کدو در دانشگاه گیلان


جشنواره ی دانشگاهی کدو در دانشگاه گیلان

انجمن­ های علمی دانشجویی رشته­ های علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی صنایع غذایی و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه گیلان نخستین جشنواره ی دانشگاهی کدو را با پرپایی غرفه هایی به مدت 5 روز(17 الی 22 آذرماه 97) در فضای مقابل دانشکده ادبیات علوم انسانی برگزار نمود. از اهداف اصلی این جشنواره می­ توان به موارد زیر اشاره کرد‌ :

1)آشنایی افراد با ارقام مختلف کدو و ویژگی­های هر کدام

2)آشنایی با فرآورده ­حاصل از کدو

3)آشنایی و معرفی پتانسیل­ های بومی استان گیلان در زمینه کشت کدوهای کمیاب

4)معرفی فرهنگ­های بومی و غذاهای محلی با کدو

5)معرفی صنایع دستی که با کدو تهیه می شوند

6)و ...

 

آدرس کوتاه :