بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مسأله یابی مشارکتی نهاد خانواده

برگزاری کارگاه مسأله یابی مشارکتی نهاد خانواده


برگزاری کارگاه مسأله یابی مشارکتی نهاد خانواده

«طرح ملی گفتگوی خانواده» به پیشنهاد انجمن جامعه­ شناسی ایران و با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از شهریورماه 1397در اکثر استان های کشور شروع و عملیاتی شده است. مجریان این طرح در استان­های مختلف کشور، مدیران دفاتر استانی و دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران هستند. فاز اول این طرح روز چهارشنبه مورخ 9 آبان ماه 1397 در استان گیلان، توسط مجری طرح در استان دکتر علی یعقوبی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان و مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان (مدیر انجمن جامعه شناسی ایران - دفتر دانشگاه گیلان) و با همکاری دفتر امور بانوان استانداری گیلان و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در سالن امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد. در این کارگاه انجمن های غیر دولتی، موسسات و سمن ها، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان حوزه خانواده و مسائل اجتماعی استان مشارکت داشتند. هدف از «طرح ملی گفتگوی خانواده» این است که با رویکردی جامعه شناختی و با مشارکت جامعه شناسان در شناسایی و حل مسائل اجتماعی در حوزه خانواده و با نگاه از پایین به بالا و ایجاد فضای گفتگوی میان اعضای خانواده ها و همچنین ایجاد گفتگوی بین نسلی در تقابل با نگاه از بالا به پایین به جامعه، نگاه و رویکرد عقوبتی و مهندسی به جامعه، فرهنگ و مسائل آن بتوانیم جهت کاهش و از بین رفتن مسائل حوزه خانواده، راه کارهای علمی و عملی ارائه دهیم و نهادها و ارگان های رسمی دولتی هم بر مبنای نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده مبادرت به برنامه ریزی و سیاست گذاری نمایند. لازم به ذکر است که طرح ملی گفتگوی خانواده دارای دو فاز اجرایی می باشد، در فاز اول، مسأله یابی مشارکتی نهاد خانواده است. به طوری که در فاز اول طرح با مشارکت انجمن ها، اساتید و کارشناسان، مسائل موجود در حوزه خانواده در استان کشف و شناسایی می شوند و در فاز دوم طرح، پژوهشگران انتخاب شده شروع به تحقیق و پژوهش در میدان می کنند. بعد از شناسایی مسائل حوزه خانواده و تحقیق و پژوهش به صورت میدانی و انتشار آنها به صورت طرح جامع استانی و کشوری، انتظار می رود که نتایج طرح در برنامه ­ریزی و سیاست گذاری های نهاد خانواده و حل مسائل موجود در این نهاد مؤثر باشند. اولین کارگاه مربوط به اجرای طرح ملی گفتگوی خانواده در استان گیلان پس از برنامه ریزی متعدد و مکاتبات اداری در تاریخ 9 آبان ماه 1397 با سخنرانی خانم رفیعی مدیر کل دفتر بانوان و استانداری گیلان، به روش بارش مغزی و در کار تیمی همراه با بازی، شروع به کار کرد. در ابتدا شرکت کنندگان به شش گروه تقسیم شدند و هر گروه پنج مسئله اجتماعی مهم استان گیلان را انتخاب نموده و سپس هر گروه یک مسئله شاخص را برگزیدند. در ادامه مسئله مهم محوری در قالب درخت مشکلات، عینی سازی شدند و پنج مسئله اجتماعی استان نیز در جدول عینی ـ ذهنی و جدول T ( از مسئله اجتماعی تا پویش) مورد بررسی قرار گرفتند.  

آدرس کوتاه :