بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

بيانات مهم رهبر انقلاب در جمع هزاران نفر از مردم قم

بيانات مهم رهبر انقلاب در جمع هزاران نفر از مردم قم


بيانات مهم رهبر انقلاب در جمع هزاران نفر از مردم قم

برخی دائما نگویند «انتخابات آزاد» / ۳۴ انتخابات برگزار کرده‌ایم کدامش آزاد نبوده است؟

 

 

 

 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در جمع هزاران نفر از مردم متدين و انقلابی قم، پيامدهای مبارك و تعيين كننده قيام 19 دی مردم قم را جلوه هايی از تحقق وعده های صدق الهی خواندند و با تأكيد بر ايستادگی و هوشياری كامل در مقابل طرحها، روشها و حركات دشمن بويژه در قبال انتخابات خرداد آينده، نكات مهمی را درباره وظايف مسئولان، خواص، مردم، رسانه ها و كسانی كه قصد نامزدی در اين انتخابات را دارند بيان كردند.


حضرت آيت الله خامنه ای با تأملی در حوادث دوران انقلاب و سه دهه اخير، درس آموزی از مناسبتهای ماندگاری همچون قيام 19 دی را ضروری دانستند و خاطرنشان كردند: برخی، پيروزی ملت بر رژيم پر كبكبه و مغرور طاغوت و خارج شدن ايران عزيز از چنبره حقارت آميز سلطه امريكا را امری محال می دانستند اما به ياری پروردگار رژيم سلطنتی در ايران به زباله دان تاريخ رفت و جمهوری اسلامی و ملت ايران با استقلال كامل در مقابل امريكا، در چشم جهانيان به ملت و نظامی تبديل شدند كه نامشان ملتهای جهان را به وجد می آورد.


ايشان پيروزيها و موفقيتهای سه دهه اخير را جلوه هايی از تحقق وعده های نصرت الهی دانستند و با استناد به آيات متعدد قرآن افزودند: ملتهای مؤمن، هوشيار و با استقامت در زمان متناسب، قطعاً و يقيناً از ياری پروردگار برخوردار می شوند و اين حقيقت، سنت تغيير ناپذير الهی است و بر اساس همين سنت الهی ملت ايران در اين مرحله وهمه مراحل ديگر بر دشمنان خود پيروز خواهد شد.


رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به ضرورت طرح صحيح اهداف، حرفهای ناب ملت ايران در جهان و تدبير برای پيشبرد اين اهداف افزودند: اگر ملت عزيز و جوانان خوش روحيه و پر توان ايران، مسير خود را با پايداری ادامه دهند بدون شك و براساس سنت صادق الهی در زمان مناسب، همه آمال، آرزوها و شعارهای «ملی، اسلامی و جهانی» آنان تحقق پيدا می كند، مسير تاريخ عوض می شود و زمينه های ظهور حضرت وليعصر (عج) فراهم خواهد شد.


حضرت آيت الله خامنه ای همدستی دولتهای استكباری را برای تحريم ايران و به ستوه درآوردن ملت يادآور شدند و افزودند: مستكبران برخلاف گذشته به صراحت اذعان می كنند كه هدف تحريم ها، خسته كردن ملت، تحريك مردم به مقابله با جمهوری اسلامی، افزايش فشار بر مسئولان ايران و در نتيجه تغيير محاسبات مسئولان است.
ايشان افزودند: اما گرايش مردم اين سرزمين بزرگ، به مبانی اسلام و انقلاب و عزت ملی ايرانيان روز به روز بيشتر می شود و اين، درست نقطه مقابل خواست دشمنان است.
ايشان در تحليل عوامل تأثيرگذار در تقابل دولتهای مستكبر با ملت ايران، هوشياری و زيركی ملت را كاملاً ضروری دانستند و خاطرنشان كردند: بايد با «تقوای جمعی و مراقبت و هوشياری همگانی»، متوجه طرحهای دشمن باشيم و اجازه ندهيم هيچ مسئله ای، حواسمان را از دشمن پرت كند.


رهبر انقلاب، توصيه ها و تأكيدات مكررشان به مسئولان، مطبوعات و پايگاههای اينترنتی را برای پرهيز از سرگرم كردن مردم به مسائل فرعی و نادرست، يادآوری كردند و افزودند: همه اين توصيه ها، بخاطر اين است كه بايد حواسمان به دشمن جمع باشد تا بفهميم كه دنبال چه طرح و هدفی است.


حضرت آيت الله خامنه ای در چارچوب منطق ارائه شده يعنی هوشياری ملی برای درك اهداف و طرحهای دشمن افزودند: بررسی رفتار و گفتار مستكبران، نشان می دهد كه ذهن دشمن بر انتخابات مهمی كه 5 ماه ديگر يعنی در خرداد 92، برگزار می شود،‌متمركز شده است.
ايشان در تشريح اهداف، تكنيكها و روشهای بيگانگان در قبال انتخابات يازدهم رياست جمهوری افزودند: آنها در درجه اول اگر بتوانند مانع برگزاری انتخابات می شوند اما می دانند كه نمی توانند بنابراين از اين مسئله مأيوسند.


رهبر انقلاب در همين زمينه خاطرنشان كردند: يك بار برخی تلاش كردند كه انتخابات را حتی اگر شده دو هفته به عقب بياندازند اما ما تأكيد كرديم كه انتخابات حتی يك روز هم نبايد عقب بيافتد به همين علت راه تعويق يا برگزار نشدن انتخابات كاملاً مسدود است.


حضرت آيت الله خامنه ای مانع تراشی در راه حضور پرشور و همگانی مردم در انتخابات را هدف ملموس دشمنان برشمردند و افزودند: همه، حتی كسانی كه ممكن است از سردلسوزی درباره انتخابات توصيه های عمومی كنند حواسشان باشد كه به اين مقصود دشمن كمك نكنند.


ايشان با انتقاد از برخی كه بطور مكرر می گويند انتخابات بايد آزاد برگزار شود افزودند:  معلوم است كه انتخابات بايد آزاد باشد، مگر بيش از سی انتخابات سه دهه اخير آزاد نبوده است؟ در كدام كشور انتخابات از ايران آزادتر است؟ مراقب باشيد اين حرفها ی شما مردم را از انتخابات مأيوس نكند.


حضرت آيت الله خامنه ای در ادامه ی بيان روشهايی كه به تحقق هدف دشمن در انتخابات كمك می كند خاطرنشان كردند: در كدام كشور درباره صلاحيتها، ملاحظات لازم اعمال نمی شود؟ چرا اينقدر بر اين مسئله تكيه و تلاش می كنيد در ذهن مردم اين تصور بوجود بيايد كه شركت در انتخابات فايده ندارد؟


رهبر انقلاب به اشخاصی كه خواسته يا ناخواسته در ا ين چارچوب حركت می كنند تأكيد كردند: مبادا دچار غفلت شويد و جدول مورد نظر دشمن را پر كنيد.


ايشان با انتقاد از كسانی كه سعی می كنند به مردم تلقين كنند كه انتخابات سلامت لازم را ندارد اينگونه رفتارها و سخنان را از ديگر روشهايی برشمردند كه به تحقق اهداف دولتهای مستكبر كمك می كند.


رهبر انقلاب تأكيد كردند: البته بنده نيز اصرار و تأكيد دارم كه انتخابات بايد با سلامت و امانتداری كامل انجام شود و مسئولان دولتی و غيردولتی با رعايت كامل قوانين و تقوا و پاك دستی،‌انتخابات سالمی را برگزار كنند كه مطمئناً همينجور خواهد شد.


حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به راهها و روشهای بسيار خوبی كه در قوانين برای سالم برگزار شدن انتخابات پيش بينی شده است افزودند: پايبندی همه به اين راهها و قوانين سلامت انتخابات را تضمين می كند مگر اينكه كسانی بخواهند از راههای غيرقانونی عمل كنند همچنانكه برخی در سال 88 اينطور عمل كردند و برای مردم و كشور مزاحمت و ضرر بوجود آوردند و برای خودشان نيز در زمين و در ملاءاعلی، اسباب سرشكستگی و بدبختی فراهم كردند.


رهبر انقلاب اسلامی در تشريح بيشتر روشهايی كه به هدف اصلی دشمن در انتخابات يعنی حضور كمرنگ مردم كمك می كند افزودند: ممكن است كسانی سعی كنند در ايام انتخابات با بوجود آوردن حادثه ای يا ماجرايی اقتصادی، سياسی يا امنيتی سر مردم را به چيزهای ديگری گرم كنند كه اين هم جزو نقشه هاست البته بنده مطمئنم كه ملت ايران بسيار با بصيرت تر و با هوش تر از اين است كه با چنين ترفندهای خصمانه دشمنان يا عوامل آنها فريب بخورد.


رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان نكاتی را درباره نامزدهای احتمالی انتخابات رياست جمهوری آينده بيان كردند.


ايشان شركت در انتخابات را يك حق و يك وظيفه دانستند و افزودند: فردفرد ملت كه به نظام جمهوری اسلامی معتقدند و قانون اساسی را قبول  دارند می خواهند از حق خود استفاده كنند و يا وظيفه شان را انجام دهند و در اين ميان عده ای هم می خواهند صلاحيتهای خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند.


رهبر انقلاب با اشاره به سنگين بودن كار اداره اجرايی كشور افزودند: اداره مملكت، كار اجرايی كوچكی نيست  بلكه كار سنگينی است كه بر دوش مجريان سطح بالا قرار می گيرد بنابراين كسانی به ميدان نامزدی بيايند كه اين توانايی را در خود احساس می كنند و كار اجرايی را بلدند.
ايشان در همين زمينه افزودند: ممكن است كسانی كه در سطوح ديگری كار می كنند بعضاً تشخيص ندهند كه اداره كشور چقدر بار سنگينی است بنابراين اشخاصی نامزد شوند كه توان انجام دادن اين وظيفه را در خود می بينند.


رهبر انقلاب اسلامی افزودند: افرادی كه می خواهند نامزد شوند علاوه بر درك سنگينی كار، صلاحيتهای لازم در قانون اساسی را كه شورای نگهبان نيز بر آنها تكيه خواهد كرد، در خود ملاحظه كنند.


ايشان افزودند: نامزدهای انتخابات رياست جمهوری بايد واقعاً وابسته و دلبسته نظام و قانون اساسی باشند و بخواهند حقيقتاً قانون اساسی را اجرا كنند چرا كه رئيس جمهور در اين زمينه قسم می خورد و طبعاً نمی تواند قسم دروغ بخورد.


حضرت آيت الله خامنه ای در پايان سخنانشان درباره انتخابات آينده تأكيد كردند: انشاءالله به اذن الهی و فضل پروردگار، در خرداد 92 انتخاباتی خوب و پرشور برگزار خواهد شد.


رهبر انقلاب اسلامی در جمع هزاران نفر از مردم قم، همچنين با تجليل از نقش تأثيرگذار مردم اين شهر در حوادث قبل و بعد از انقلاب افزودند: خاطره قيام 19 دی را نبايد فراموش كرد چرا كه بيان اينگونه مسائل ضمن اينكه نسل جوان را با سابقه تاريخی خود آشنا می كند موجب قدرشناسی از مجاهدتهای افتخار آفرين اين ملت خواهد شد و به جوانان امروز می آموزد كه هوشياری و ايستادگی در مقابل دشمنان به ظاهر قدرتمند، حتماً به پيروزی منجر خواهد شد.

 

 

دانلود صوت بیانات

 

گزارش تصویری

 

از سقیفه تا عاشورا

آدرس کوتاه :