نشریات دانشجویی

 

معرفی واحد نشریات:

آنچه واحد نشریات دانشگاه گیلان به عنوان اهداف کلی خود دنبال می کندایجاد فضای مناسب و زمینه سازی جهت فعالیت نشریاتی است که توسط دانشجویان در حوزه های گوناگون علمی، فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و صنفی منتشر می شود.

 واضح است که برای رسیدن به این هدف کلی باید اهداف دیگری همچون نظم و سامان دهی داخلی واحد نشریات و تسریع و تسهیل فرآیند انتشار نشریه،از صدور مجوز تا چاپ ،توزیع و پیگیری های بعدی را مورد توجه قرار داد. در نظر گرفتن ارتقاء سطح آگاهی و توانایی دانشجویان نسبت به فعالیت های نشریاتی، در قالب و محتوا نیز به عنوان یکی از اهداف اساسی واحد نشریات می باشد،که سعی می شود در این راستا کلاس ها و کارگاه های آموزشی لازم در نظر گرفته شود.

شرح وظایف واحد نشریات

 ۱ – صدور مجوز انتشار نشریه و پیگیری بررسی صلاحیت متقاضیان در کمیته نظارت بر نشریات.
 ۲- بررسی کلاس های آموزشی ویژه مدیران مسئول و اعضای هیأت تحریریه نشریات.
 ۳- بررسی سطح نشریات مطابق با طرح طبقه بندی نشریات و ارائه خدمات مطابق با درجه نشریه.
  ۴- ارتباط و هماهنگی با صاحبان امتیاز، مدیران مسئول نشریات دانشجویی و سر دبیران در برگزاری نشست مطبوعاتی.
 ۵- تهیه فرم های مورد نیاز مربوط به نشریات(فرم تقاضای انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و …، فرم انتشار نشریات، فرم رده بندی.)
 ۶- تشکیل پرونده و صدور مجوز جهت نشریاتی که تأیید صدور مجوز انتشار خود از کمیته نظارت بر نشریات دریافت نموده اند.
۷- پیگیری شکایات و ارسال آن به کمیته نظارت بر نشریات جهت بررسی.
 ۸- برگزاری جلسات انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته نظارت بر نشریات و شورای مرکزی ناظر.
 ۹- اطلاع رسانی به موقع جهت شرکت مدیران مسئول در همایش ها، مسابقات، جشنواره ها و تهیه در آرشیو نشریات.
 ۱۰- توزیع نشریات منتشر شده جهت استحضار اعضای کمیته نظارت، شورای مرکزی ناظر و هماهنگی واحد های ذیربط.
 ۱۱- مستند سازی اطلاعات و تهیه گزارش های مربوطه.
 ۱۲- کد بندی و سال بندی نشریات.
 ۱۳- به روز رسانی آرشیو نشریات.
 ۱۴- تغییر اطلاعات جامع نشریات.
 ۱۵- به روز رسانی اطلاعات جامع.
 ۱۶-برگزاری کلاس های آموزش روزنامه نگاری (مدیریت مطبوعات) ویژه مدیران مسئول، سردبیران واعضای هیأت تحریریه نشریات.
۱۷-برگزاری کلاس های آموزش صفحه آرایی با نرم افزار InDesign) ویژه سر دبیران و اعضای هیأت تحریریه نشریات.
 ۱۸-شرکت در جشنواره های بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها
 ۱۹-شرکت در جشنواره های نشریا ت دانشگاه های سراسر کشور
 ۲۰-شرکت درانتخابات مدیران مسئول دانشگاه های سراسر کشورجهت انتخاب مدیران مسئول درکمیته ناظر بر نشریات و شورای مرکزی ناظر

 نام ونام خانوادگی کارشناس واحد: آقای میثم فلاح

واحد خدمت: سازمان مرکزی دانشگاه ـ طبقه  چهارم ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی