بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران

نشست شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران


نشست شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران

نشست شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران در طی دو روز با حضور اعضای شورای مرکزی مورخ 5 و 6 آبان 97در محل سالن جلسات دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد برگزار گردید. در طول این دو روز شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست سه طرح کشوری خود را در ارتباط با "طرح جامع آموزش محیط زیست"، "طرح اکوتوریسم پایدار"و "طرح مدیریت پسماند" مورد بحث و بررسی قرار داد. در پایان نسخه نهایی طرح ها جهت ارائه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده شد. همچنین در خلال این نشست شورای مرکزی اتحادیه یک جلسه با "مسئولان دانشگاهی شهرکرد"، یک جلسه با "شورای مرکزی منطقه 3 باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست" و یک بازدید علمی از "منطقه حفاظت شده و پارک ملی تنگ صیاد" به همراه بازدید از "منطقه تاریخی پل زمان خان" به عمل آورد.  
آدرس کوتاه :