بستن
FA EN AR RU FR CHI

"باسمه تعالی"

دانش آموخته گرامی:

با سلام؛ احتراما به منظور برآورد دقیق میزان دست یابی دانش آموختگان دانشگاه گیلان به اشتغال، پرسشنامه ذیل در اختیار شما قرار داده می شود. خواهشمند است با تکمیل دقیق آن، ما را در شناسایی عوامل و موانع اشتغال یاری فرمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

با تشکر

معاونت فرهنگی و اجتماعی " دانشگاه گیلان"

Text to Identify