بستن
FA EN AR RU FR CHI

" فوکو و جمعیت "

" فوکو و جمعیت "


" فوکو و جمعیت "

به همت انجمن علوم اجتماعی و دفتر انجمن جامعه شناسی در دانشگاه گیلان سخنرانی " فوکو و جمعیت " در ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه 23 آذر ماه 95 با حضور گسترده دانشجویان و اساتید در تالار حکمت برگزار گردید.

نخست دکتر محمد امین کنعانی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مطالبی در خصوص نگاه جمعیتی میشل فوکو پرداخت و آنرا بر اساس نگاه گفتمانی تبیین کرد  وی اشاره کرد که فوکو موالید را بر اساس کتاب تاریخ جنسیت تشریح کرده و افزایش و کاهش جمعیت را امری گفتمانی می داند.

سپس دکتر چاووشیان عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه به مبانی نظری فوکو پرداخت و  اشاره کرد که او قایل به سه دوره تاریخی جداگانه شامل کلاسیک ـ رنسانس و مدرن است  و متناسب با هردوره گفتمان خاصی برجامعه حاکم است

و نگاه جمعیتی نیز خالی از این امر نیست . این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به اتمام رسید.

11