بستن
FA EN AR RU FR CHI

"تاریخچه مختصری از کیهان"

"تاریخچه مختصری از کیهان"


"تاریخچه مختصری از کیهان"

انجمن علمی دانشجویی فیزیک سخنرانی های منظم دوهفتگی گروه فیزیک، به عنوان "تاریخچه مختصری از کیهان" را روز دوشنبه 13 آبان ماه 98 در سالن امتحانات ساختمان شهدای هسته ای برگزار نمود.

در این برنامه دکتر یاسر توکلی (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیلان)، سخنرانی خود را به مرور پیشرفت های اخیر فیزیک در شناخت کیهان و نجوم اختصاص دادند. پایان بخش سخنرانی نیز به پرسش و پاسخ حضار اختصاص یافت.