بستن
FA EN AR RU FR CHI

☘️مسابقہ امـــــیر‌ڪـــلام☘️

☘️مسابقہ امـــــیر‌ڪـــلام☘️


☘️مسابقہ امـــــیر‌ڪـــلام☘️

بہ مناسبت عید سعید غدیرخم مسابقہ امـــــیر‌ڪـــلام با هدف آشنایی و انس با ڪتاب نہج‌البلاغہ  و ڪلام حضرت امیرالمؤمنین علی؏ برگزار می شود.

بخش ها

علے‌ع‌شناسے

غدیر‌شناسے

ولے‌شناسے

از شنبہ 11/۰۵/ 99 بہ مدت هفت شب هرشب داستان ڪوتاهی با توجہ بہ حڪمت‌ها و خطبہ‌های ڪتاب نہج‌البلاغہ در ڪانال قرار داده مۍشود.شرڪت ڪنندگان با مطالعہ داستان بین گزینہ‌های موجود گزینہ‌ موردنظر را به شناسہ زیر ارسال می‌نمایند:

kanoone_quran_va_maaref@

مهلت پاسخگویۍ به هر سوال۲۴ ساعت است و پس از آن پذیرفتہ نمی‌شود.

جوایز:

نفر اول ۸۰ هزارتومان

نفر دوم ۵۰ هزارتومان

نفر سوم ۳۰ هزارتومان

قرعہ‌ڪشی در روز عید غدیر بین ڪسانیڪه بیشترین پاسخ صحیح را ارسال نمونده‌اند، انجام می‌شود.

kanoone_quran_va_maaref@