بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش طرح پژوهشی در حوزه اعتیاد

گزارش طرح پژوهشی در حوزه اعتیاد


گزارش طرح پژوهشی در حوزه اعتیاد

پایگاه علمی، آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری نوین  و  پایگاه علمی، آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری نوین با استناد به درخواست و صلاحدید شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان،  تعدادی فایل الکترونیک pdf گزارش نهائی پنج طرح پژوهشی که با حمایت و نظارت دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده به منظور بهره مندی اساتید و دانشجویان محترم به شرح زیر قابل دسترسی می باشد: payan name2 payan name3 003 004 03 05 07
آدرس کوتاه :