بستن
FA EN AR RU FR CHI

گردهمایی بزرگ دانشجویان جدیدالورود دانشگاه گیلان

گردهمایی بزرگ دانشجویان جدیدالورود دانشگاه گیلان


گردهمایی بزرگ دانشجویان جدیدالورود دانشگاه گیلان

با هدف آشنایی با فضای دانشگاه گیلان و معرفی تشکلهای اسلامی و انجمن های علمی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری

 

 این برنامه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان بشرح زیر برگزار میگردد :

 

زمان :   سه شنبه 4 مهر ماه 1391         دختران
         چهارشنبه 5 مهر ماه 1391          پسران

                                  

                                    ساعت 9 صبح

 

مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

                                               پرینت ریزبرنامه