بستن
FA EN AR RU FR CHI

« بازگشت

گردش علمی به مناسبت روز ملی روستا

گردش علمی به مناسبت روز ملی روستا


گردش علمی به مناسبت روز ملی روستا

انجمن علمی دانشجویی گروه جغرافیا دانشگاه گیلان به مناسبت روز ملی روستا گردش علمی به موزه میراث روستایی گیلان واقع در سراوان را در تاریخ 17 مهر ماه 98 برگزار نمود. در این بازدید دکتر مجید یاسوری استاد مشاور انجمن علمی جغرافیا و مدیر گروه این رشته به ارایه مطالبی درباره روستاهای جلگه گیلان پرداختند و با تکمیل توضیحات راهنما نسبت به آگاهی دانشجویان از طراحی سکونت گاهای روستایی شمال ایران اقدام نمود. در این بازدید دو ساعته 40  نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان حضور داشت.
 

آدرس کوتاه :