بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب مقام در مسابقات قرآن کریم

کسب مقام در مسابقات قرآن کریم


کسب مقام در مسابقات قرآن کریم

کسب مقام در مسابقات ملی قرآن کریم دانشجویان دانشگاههای سراسر کشورجناب آقای مرتضی خدابخشی پور دانشجوی حقوق دانشگاه گیلان موفق به کسب مقام اول رشته ترتیل مسابقات ملی قرآن کریم دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور که در دانشگاه مشهد برگزار شد،گردید.