بستن
FA EN AR RU FR

کسب مقام در مسابقات قرآن کریم

کسب مقام در مسابقات قرآن کریم


کسب مقام در مسابقات قرآن کریم

کسب مقام در مسابقات ملی قرآن کریم دانشجویان دانشگاههای سراسر کشورجناب آقای مرتضی خدابخشی پور دانشجوی حقوق دانشگاه گیلان موفق به کسب مقام اول رشته ترتیل مسابقات ملی قرآن کریم دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور که در دانشگاه مشهد برگزار شد،گردید.