بستن
FA EN AR RU FR CHI

کرسی ها و مناظره ها

کرسی ها و مناظره ها


کرسی ها و مناظره ها

کرسی آزاد اندیشی با عنوان «چرا خدا نیست؟و چرا خدا هست؟» کرسی آزاداندیشی "نقد و نظریه پسا استعماری" مبانی و رویکردها کرسی آزاد اندیشی با عنوان « تحولات فرهنگی جامعه ایران با نگاهی به مد و ورزش » کرسی آزاداندیشی جستاری در زبان شناسی اجتماعی نمایش و نقد و بررسی فیلم «نمایش ترومن» بررسی روابط ایران با آمریکا از ۵۸ تا کنون مناظره دانشجویی " بررسی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران" کرسی الزامات پسابرجام کرسی نقد و بررسی ابعاد فنی ـ اجتماعی و فرهنگی بازی استقلال و پیروزی کرسی آزاداندیشی دانشجویی باعنوان نقد و بررسی ازدواج سفید کرسی آزاداندیشی "آسیب شناسی ترجمۀ متون علوم انسانی " کرسی آزاد اندیشی با عنوان "روابط ایران و آمریکا در دوره معاصر، رویکردها یا واقعیت ها" کرسی آزاد اندیشی " سیر تاریخی و منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس" کرسی آزاد اندیشی دانشجویی «شایستگی و ناشایستگی های دموکراسی» کرسی آزاد اندیشی صنعتی شدن:پیشرفت یا قهقرا  آسیب شناسی جامعه شناختی واقعیت در رمان های ایرانی کرسی آزاداندیشی با موضوع تکامل انسان مناظره با موضوع روند استکبار ستیزی در نظام جمهوری اسلامی ایران جامعه شناسی نظری با سخنرانی دکتر حسین ابوالحسن تنهایی نقد و بررسی جامعه شناختی "نود، رسانه و فوتبال"  نشست علمی با حضور دکتر تقی آزاد ارمکی مناظره علمی امکان یا امتناع علوم انسانی اسلامی با تأکید برجامعه شناسی
آدرس کوتاه :