بستن
FA EN AR RU FR CHI

کرسی آزاد اندیشی " سیر تاریخی و منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس"

کرسی آزاد اندیشی " سیر تاریخی و منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس"


کرسی آزاد اندیشی " سیر تاریخی و منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس"

به همت انجمن علمی دانشجویی جغرافیا  و به مناسبت گرامی داشت روز ملی خلیج فارس، کرسی آزاد اندیشی " سیر تاریخی و منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس" روز یکشنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه 96 با حضور اساتید و دانشجویان در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار گردید. در این میزگرد: دکتر یوسف زین العابدین و دکتر عمران علیزاده از دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر اصغر شکر گزار و دکتر  مهدی حسام از اساتید دانشگاه گیلان، به سیر تاریخی و اهمیت ژئو پلتیک خلیج فارس پرداختند. این میزگرد با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.

آدرس کوتاه :