بستن
FA EN AR RU FR CHI

کرسی آزاد اندیشی دانشجویی «شایستگی و ناشایستگی های دموکراسی»

کرسی آزاد اندیشی دانشجویی «شایستگی و ناشایستگی های دموکراسی»


کرسی آزاد اندیشی دانشجویی «شایستگی و ناشایستگی های دموکراسی»

کرسی آزاد اندیشی دانشجویی «شایستگی و ناشایستگی های دموکراسی» با شرکت گسترده دانشجویان روز شنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه 96 در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار گردید. این کرسی با حضور دانشجویان علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه و داوری دکتر احمد جانسیز عضو هیآت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد. در کرسی مذکور دانشجویان در دو گروه موافق و مخالف به جنبه های مثبت و منفی دموکراسی و مردم سالاری پرداختند.