بستن
FA EN AR RU FR CHI

کرسی آزاداندیشی دانشجویی باعنوان نقد و بررسی ازدواج سفید

کرسی آزاداندیشی دانشجویی باعنوان نقد و بررسی ازدواج سفید


کرسی آزاداندیشی دانشجویی باعنوان نقد و بررسی ازدواج سفید

کرسی آزاداندیشی دانشجویی با عنوان نقد و بررسی ازدواج سفید در روز سه شنبه مورخ 2 آبان ماه 96 به داوری دکتر علی یعقوبی عضو هیأت علمی گروه علوم  اجتماعی، در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این کرسی به هر یک از ابعاد این امر نو پدید در خانواده ایرانی پرداخته شد. راه حل اساسی برای خانواده ایرانی، نه " ازدواج سفید " و نه " خانواده سنتی پدر سالار" بلکه خانواده مشارکتی (تصمیمات با همکاری همه اعضای خانواده گرفته می شود) مطرح شد. شایان ذکر است این برنامه روز سه شنبه 2 آبان ماه 96  در دو  ساعت 13 الی 15  و   15 الی 17 در  کلاس شماره 20 دانشکده ادبیات و علوم انسانی با استقبال خوب دانشجویان برگزار گردید.