بستن
FA EN AR RU FR CHI

کرسی آزاداندیشی "آسیب شناسی ترجمۀ متون علوم انسانی "

کرسی آزاداندیشی "آسیب شناسی ترجمۀ متون علوم انسانی "


کرسی آزاداندیشی "آسیب شناسی ترجمۀ متون علوم انسانی "

کرسی آزاداندیشی آسیب شناسی ترجمۀ متون علوم انسانی در روز دوشنبه 96/2/25 در تالارحکمت دانشگاه گیلان در ساعت 30: 14 توسط انجمن دانشجویی زبان انگلیسی و انجمن علوم اجتماعی  برگزار گردید.این پنل با حضور گسترده اساتید و دانشجویان همراه بود. در این کرسی دکتر بهزاد برکت کلیاتی در خصوص آسیب شناسی ترجمۀ متون علوم انسانی بیان کرد. آنگاه دکتر حسن چاوشیان مطالبی در مورد فراز و فرود ترجمه در علوم اجتماعی پرداخت. سپس دکتر محمد امین صراحی درخصوص مبانی ارزشیابی ترجمۀ متون علوم انسانی پرداخت. پس از سخنرانی اساتید میزگرد با پرسش و پاسخ سخنرانان و حضار به پایان رسید و مخاطبان خواستار استمرار چنین سخنرانی در آینده در دانشگاه شدند.