بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه هنر ماسه رنگی

کارگاه هنر ماسه رنگی


کارگاه هنر ماسه رنگی

 انجمن علمی دانشجویی نقاشی دانشگاه گیلان کارگاه هنر ماسه رنگی را 26 آذر ماه 98 با حضور 23 نفر از دانشجویان در کارگاه حجم دانشکده هنر و معماری  با تدریس رضا یوسف گمرک چی  برگزار نمود.

این کار گاه با هدف تولید ماسه رنگی با ابزار کم هزینه به دلیل پر هزینه بودن این هنر وخلاقیت در استفاده از ماسه رنگی به شیوهای گوناگون که در ماکت سازی معماری و طرح های نقاشی و گرافیک کاربرد دارد برگزار شد.

کارگاه با تدریس تئوری و تاریخچه ی این هنر آغاز و با تدریس عملی تولید ماسه رنگی و رنگ رزی آن ادامه یافت که سپس دانشجویان در طراحی طرح های تخت و حجمی بااستفاده از ماسه رنگی مشارکت کرده و در انتها جلسه پرسش پاسخ برگزار شد.

آدرس کوتاه :