بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه های آموزشی گلدوزی روی تابلو و کوبلن ویژه دانشجویان

کارگاه های آموزشی گلدوزی روی تابلو و کوبلن ویژه دانشجویان


کارگاه های آموزشی گلدوزی روی تابلو و کوبلن ویژه دانشجویان

کانون دانشجویی مهارت آموزی دانشگاه گیلان در نظر دارد کارگاه های آموزشی  را ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار می نماید.

گلدوزی روی تابلو

زمان : روز دوشنبه مورخ 97/09/05 ـ  ساعت 13 الی 16

کوبلن

زمان : روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ـ  ساعت 13 الی 16

مکان: دانشکده تربیت بدنی ـ  خانه فرهنگ