بستن
FA EN AR RU FR CHI

« بازگشت

کارگاه نقد فیلم( بررسی چالش های تولید صنعتی غذا، مقایسه غذای سنتی و صنعتی )

کارگاه نقد فیلم( بررسی چالش های تولید صنعتی غذا، مقایسه غذای سنتی و صنعتی )


کارگاه نقد فیلم( بررسی چالش های تولید صنعتی غذا، مقایسه غذای سنتی و صنعتی )

انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی صنایع غذایی، کارگاه نقد فیلم ( بررسی چالش های تولید صنعتی غذا، مقایسه غذای سنتی و صنعتی ) با هدف بررسی چالش در صنعت غذا، بررسی شرایط تولید صنعتی غذا در ایران و مقایسه با سایر کشور ها، آگاهی به شرایط جامعه در حوزه ی تولید صنعتی غذا،ایجاد بستری برای پاسخگویی به شبهات صنعت غذا در تاریخ  25 آذر ماه 98 در آزمایشگاه صنایع غذایی برگزار نمود.

 

آدرس کوتاه :