بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه مجازی "آشنایی با مقررات و اهداف انجمن‌های علمی"

کارگاه مجازی "آشنایی با مقررات و اهداف انجمن‌های علمی"


کارگاه مجازی "آشنایی با مقررات و اهداف انجمن‌های علمی"

کارگاه مجازی "آشنایی با مقررات و اهداف انجمن‌های علمی" روز دوشنبه مورخ 3 آذرماه 1399 به منظور آشنایی دبیران، اعضای انجمن‌های علمی دانشکده علوم پایه و نیز دانشجویان علاقمند برای مشارکت در برنامه های انجمن‌های علمی، برگزار گردید. در این کارگاه، که به کمک نرم افزار اسکایپ برقرار گردید،  25 نفر از دانشجویان حضور داشتند. در قالب این کارگاه موارد و مسائل مربوط به انجمن های علمی و نحوه حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی از انجمن ها و سلسه مراتب آن توسط دکتر پیوند طاهر پرور نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم پایه و دبیر سابق دانشکده علوم‌پایه (آقای نیما سلطانیه) به دانشجویان علاقمند ارائه شد. مسائل طرح شده در این کارگاه شامل:

  • معرفی ارکان اصلی انجمن های علمی
  • معرفی سایت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گزینه های اختصاصی و پرکاربرد آن برای انجمن های علمی
  • سازوکار پیشبرد یک طرح یا ایده و نحوه حمایت معاونت محترم فرهنگی
  • معرفی جشنواره های دانشجویی
  • ارائه حوزه های مختلف جشنواره و تشویق برای ارائه طرح ها در این حوزه ها
  • ارائه خلاصه ای از عناوین و فعالیت صورت پذیرفته در انجمن های پیشین شامل اردوها، سخنرانی ها، دست ساخته ها، نشریات، ثبت اختراع و غیره
  • ارائه نمونه هایی از گزارشات پیشین ارائه شده توسط دانشجویان

انتهای جلسه نیز، به پرسش و پاسخ دانشجویان اختصاص یافت.

آدرس کوتاه :