بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه شناخت روحیات گردشگران فرانسوی

کارگاه شناخت روحیات گردشگران فرانسوی


کارگاه شناخت روحیات گردشگران فرانسوی

انجمن علمی دانشجویی مدیریت جهانگردی و گردشگری دانشگاه گیلان کارگاه شناخت روحیات گردشگران فرانسوی با محوریت شناخت فرهنگ کشور فرانسه، شناخت روحیات و آداب و سنن، نحوه رفتار با گردشگران فرانسوی، آشنایی با شباهت ها و تفاوت های فرهنگی و همچنین آشنایی با نحوه تعامل فرهنگی صحیح توسط  در تاریخ چهارم خرداد ماه سال 98 برگزار گردید ؛ این کارگاه با تدریس نیما مشیری لنگرودی شروع و با صحبت های دبیر انجمن علمی علیرضا نعمتی پایان یافت.