بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه تخصصی فتواچینگ لیتوگرافی

کارگاه تخصصی فتواچینگ لیتوگرافی


کارگاه تخصصی فتواچینگ لیتوگرافی

انجمن علمی دانشجویی نقاشی دانشگاه گیلان کارگاه تخصصی جامع چاپ را با اهداف تدریس فتواچینگ لیتوگرافی و درای پوینت با ابزار ساده تر و در نتیجه صرفه جویی درهزینه برگزار نمود که استفاده و ادغام دانش چاپ های پایه ( چاپ فلز و چاپ سیلک اسکرین ) سبب نوآوری و خلاقیت می شود .

در آغاز کارگاه فیلم آموزشی پخش شد و تدریس تئوری مباحث چاپ سیلک اسکرین در فتوشاپ آغاز شد و با تدریس عملی فتواچینگ و لیتوگرافی که بصورت پیپرلیتو انجام شد ادامه پیدا کرد و بعد از تدریس دانشجویان طرح های خود را بروی تتراپک درای پوینت کردند . در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

دراین کارگاه یک روزه که  26 آذر ماه 98 برگزار شد، بابک شاه سیاه و فرشته متقی مدرس  آن بودند ٢٦نفر از دانشجویان حضور داشتند.

آدرس کوتاه :