بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه بازخوانی دستورالعمل داوری نشریات دانشجویی

کارگاه بازخوانی دستورالعمل داوری نشریات دانشجویی


کارگاه بازخوانی دستورالعمل داوری نشریات دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان؛ کارگاه بازخوانی دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی و آشنایی با نحوه ی بررسی و داوری نشریات در جشنواره های دانشجویی در تاریخ 21 آبان ماه 97 در دانشکده ی منابع طبیعی گیلان برگزار نمود. در بخش اول؛ محمدرضا محبوب کارشناس نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان ضمن خوش آمد گویی و معرفی اعضای کمیته ناظر بر نشریات و وظایف ایشان، مقدمه ای در خصوص کارگاه بیان کردند. در ادامه دکتر مهرداد نیکوی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی معیارهای داوری جشنواره های نشریات دانشجویی و همچنین برخی از نشریاتی را که توسط ایشان داوری شده بود(داوری نشریات در چند دوره جشنواره ملی حرکت)به نمایش گذاشتند و مواردی را در این خصوص تشریح کردند. سپس میثم فلاح کارشناس اداره حقوقی دانشگاه گیلان نیز به منظور آشنایی با دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی نکاتی را یاد آور شدند. در پایان این کارگاه طبق نظر سنجی از دانشجویان حاضر، تصمیم برگزاری کارگاه فن نویسندگی در دانشکده علوم پایه در نیز اتخاذ شد.  
آدرس کوتاه :