بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه انتقال تجربه

کارگاه انتقال تجربه


کارگاه انتقال تجربه

انجمن علمی دانشجویی عمران  فنی شرق به منظور آشنایی دانشجویان جدیدالورود با مسائل علمی و عملی پیش روی خود و همچنین یادگیری اصول رفتار دانشجویی در دانشگاه و بررسی چارت تحصیلی خود، کارگاه با عنوان کارگاه انتقال تجربه را برای دانشجویان در تاریخ 6 آبان ماه 97 برگزار نمود.