بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزش گزارش نویسی و آشنایی با جشنواره حرکت

کارگاه آموزش گزارش نویسی و آشنایی با جشنواره حرکت


کارگاه آموزش گزارش نویسی و آشنایی با جشنواره حرکت

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نشستی ویژه دبیران جدید انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان در روز چهارشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه 98  در تالار حکمت برگزار نمود.

در این نشست خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی ضمن خوشامدگویی به دبیران جدید در راستای فرآیند اجرای برنامه های انجمن مباحثی را بیان نمودند و در ادامه سه کارگاه آموزشی در زمینه فعالیت های  انجمن های علمی گرزارش نویسی، جشنواره حرکت و برنامه های وزارت و اتحادیه ها توسط دکتر نیکوی و دبیران اسبق انجمنهای علمی دانشجویی برگزار گردید.

سایر تصاویر