بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزش الگو، برش و دوخت مانتو توسط کانون دانشجویی مهارت آموزی برگزار شد

کارگاه آموزش الگو، برش و دوخت مانتو توسط کانون دانشجویی مهارت آموزی برگزار شد


کارگاه آموزش الگو، برش و دوخت مانتو توسط کانون دانشجویی مهارت آموزی برگزار شد

کارگاه آموزش الگو، برش و دوخت مانتو به شیوه مولر آلمان توسط کانون مهارت آموزی در تاریخ 9 آبان ماه 97 از ساعت 9 الی 15 در خانه فرهنگ تربیت بدنی برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا میلاد فتاحی، مدرس الگو و برش مانتو حدود 4 ساعت به آموزش طراحی الگو و برش پرداخت و دانشجویان نیز هر کدام یک الگوی مانتو رسم نمودند. سپس منیژه نجفی کارشناس طراحی لباس، حدود 2 ساعت به آموزش دوخت مانتو پرداخت. شایان ذکر است هنرجویانی که در این کارگاه شرکت کرده اند می توانند جهت رفع اشکال و دوخت مانتو به کارگاه کانون مراجعه نمایند.
آدرس کوتاه :