بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مباحث بیمه و تأمین اجتماعی

کارگاه آموزشی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مباحث بیمه و تأمین اجتماعی


کارگاه آموزشی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مباحث بیمه و تأمین اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در راستای اجرای مصوبه دفتر سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان کارگاه آموزشی «گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مباحث بیمه و تأمین اجتماعی» ویژه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی را برگزار نمود. این کارگاه از ساعت 16 الی 18:30 روز سه شنبه مورخ 93/12/05 در تالار شهید مطهری دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان برگزار شد. در زمان اول این کارگاه دکتر اسماعیل رمضانپور عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان در حوزه اقتصادی مقاومتی با تأکید بر بیمه و تأمین اجتماعی و وظایف تأمین اجتماعی صحبت نمودند. سپس در زمان دوم دکترسیدرضا میرعسکری در حوزه برنامه های صنعت بیمه در اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی به ایراد سخنرانی پرداختند. درپایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید. شایان ذکر است در این کارگاه 250 نفر از کارکنان تأمین اجتماعی استان گیلان حضور داشتند که به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء می گردد.