بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی کمک های اولیه با رویکرد ایمنی در آزمایشگاه

کارگاه آموزشی کمک های اولیه با رویکرد ایمنی در آزمایشگاه


کارگاه آموزشی کمک های اولیه با رویکرد ایمنی در آزمایشگاه

کارگاه آموزشی کمک های اولیه با رویکرد ایمنی در آزمایشگاه مورخ 22 آبان ماه 97 از ساعت 10 الی 14 با در دو بخش در سالن امتحانات دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان برگزار شد. این دوره که به همت کانون دانشجویی هلال احمر و با همکاری انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گیلان برگزار گردید با استقبال بیش از صد نفر دانشجو و تکمیل ظرفیت سالن مواجه شد. محورهای آموزش عمومی تشخیص نوع امداد مورد نیاز و کمک های اولیه لازم متناسب با خطرات توسط  الهه دستینه مدرس رسمی سازمان هلال احمر، آموزش داده شد و همچنین در بخش دوم نماینده سازمان انتقال خون با برپایی جلسه ای موثر به فرهنگ سازی در زمینه انتقال خون، تشریح نیازهای سازمان و نیاز بیماران سرطانی به موضوع پلاکت، پرداخت.