بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه آموزشی کمک های اولیه با رویکرد ایمنی در آزمایشگاه

کارگاه آموزشی کمک های اولیه با رویکرد ایمنی در آزمایشگاه


کارگاه آموزشی کمک های اولیه با رویکرد ایمنی در آزمایشگاه

کارگاه آموزشی کمک های اولیه با رویکرد ایمنی در آزمایشگاه مورخ 22 آبان ماه 97 از ساعت 10 الی 14 با در دو بخش در سالن امتحانات دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان برگزار شد. این دوره که به همت کانون دانشجویی هلال احمر و با همکاری انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گیلان برگزار گردید با استقبال بیش از صد نفر دانشجو و تکمیل ظرفیت سالن مواجه شد. محورهای آموزش عمومی تشخیص نوع امداد مورد نیاز و کمک های اولیه لازم متناسب با خطرات توسط  الهه دستینه مدرس رسمی سازمان هلال احمر، آموزش داده شد و همچنین در بخش دوم نماینده سازمان انتقال خون با برپایی جلسه ای موثر به فرهنگ سازی در زمینه انتقال خون، تشریح نیازهای سازمان و نیاز بیماران سرطانی به موضوع پلاکت، پرداخت.