بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی مهارت های ازدواج پایدار

کارگاه آموزشی مهارت های ازدواج پایدار


کارگاه آموزشی مهارت های ازدواج پایدار

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه گیلان، کارگاه آموزشی مهارت های ازدواج پایدار ویژه دانشجویان دختر این رشته را با حضور خانم حسین آبادی عضو هیأت علمی گروه الهیات و معارف دانشگاه گیلان، به عنوان مدرس کارگاه، در روز دوشنبه مورخ 30 فروردین 95 در خانه فرهنگ دانشگاه برگزار نمود.

عمده مطالب مطرح شده در این کارگاه پیش زمینه های لازم برای ازدواج که عبارتند از خود شناسی، ارتباط با خدا، جهان شناسی و ... است مورد بحث گذاشته شد. برنامه مذکور با پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان و مدرس پایان یافت.

IMG_6165 IMG_6235