بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی متلب

کارگاه آموزشی متلب


کارگاه آموزشی متلب

انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر کارگاه آموزشی برنامه نوسی متلب را با هدف آموزش دانشجویان کارشناسی و یا ارشد ریاضی و کامپیوتر در انجام پروژه های درسی، برگزار نمود. این کارگاه از اول تیر ماه لغایت اواسط شهریور 98 در روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 9 الی 12 برگزار گردید. سید جواد علوی دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی، مدرس این طرح بود.