بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی دبیران و اعضای شورای انجمن های علمی دانشجویی

کارگاه آموزشی دبیران و اعضای شورای انجمن های علمی دانشجویی


کارگاه آموزشی دبیران و اعضای شورای انجمن های علمی دانشجویی

شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان، جهت آشنایی دبیران و اعضای شورای مدیریت جدید انجمن های علمی با فعالیت ها و کارکرد های انجمن علمی یک کارگاه آموزشی با بخش های متناسب در حوزه عملکردی در تاریخ 14 بهمن ماه از ساعت 10 الی 14 برگزار کرد.

در ابتدا خانم دکتر کریمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان و سپس خانم زارع کارشناس محترم انجمن علمی دانشگاه سخنرانی کردند. در ادامه آقای شیوعی و خانم محمدی از دبیران شورای هماهنگی در دوره های پیش دعوت شد تا تجربیات خود را در اختیار دبیران جدید بگذارند.

در ادامه کارگاه های آموزشی شروع شد که در اولین کارگاه با موضوع " آشنایی با اساسنامه، فرم ها و جشنواره حرکت" آقای عماد آشناگر دبیر شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشگاه گیلان پیرامون آن برای حاضرین توضیحات کامل ارائه دادند.

در دومین کارگاه با موضوع "آشنایی با اتحادیه ها و چگونگی برگزاری همایش های ملی دانشجویی" آقای سعید صالح نیا دبیر دانشکده علوم پایه و دبیر اتحادیه شیمی اطلاعات مفیدی را در اختیار حضار گذاشتند و تجربیات خود را بیان کردند.

در پایان آقای کریم محمدی دبیر دانشکده علوم ریاضی درباره ی "آشنایی با نشریات دانشجویی از کسب مجوز تا چاپ" کارگاه را ادامه دادند.

در برنامه قرار بود که بخشی با عنوان "درد و دل دبیران" برگزار شود که به دلیل کمبود وقت و طولانی شدن کارگاه ها به برنامه ای مجزا در آینده موکول شد.در انتها نیز از حاضران پذیرایی شد.

853