بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی با عنوان « ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی» برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی با عنوان « ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی» برگزار می گردد.


کارگاه آموزشی با عنوان « ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی» برگزار می گردد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان کارگاه آموزشی با عنوان «ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی» با محوریت پیشگیری از اعتیاد برای دانشجویان ورودی جدیدی سال تحصیلی 94ـ 93 برگزار می نماید.

لذا از دانشجویان عزیز جهت حضور در این کارگاه دعوت بعمل می آید.

 

زمان : سه شنبه  مورخ 93/07/15

ساعت : 9 الی 10/30

مکان : تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

زمان :  چهارشنبه مورخ 93/07/16

ساعت : 9 الی 10/30

مکان : تالار شهید کریمی دانشکده علوم پایه