بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه اصول خبر نویسی

کارگاه اصول خبر نویسی


کارگاه اصول خبر نویسی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان کارگاه اصول خبر نویسی را در تاریخ 8 آذر ماه 97 در تالار شهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار نمود. در این کارگاه دکتر فاطمه قدیمی (مدرس) ضمن توضیحات مقدماتی در خصوص نشریات و خبر نویسی مطالب ذیل را به صورت تخصصی مورد بحث قرار داد: ۲-۱)تعریف خبر و خبرنویسی ۲-۲)معرفی اجزای خبر که شامل تیتر خبر,لید خبر,متن خبر و منبع خبر است. ۲-۳)ذکر فواید یادگیری خبر نویسی ۲-۴)ذکر ارزش های خبری : اینکه چه چیزی باعث می شود برای یک خبر ارزش بیشتری قائل شویم. ۲-۵) سبک های خبرنویسی ۲-۶)ذکر مفاهیم اساسی ۲-۷)ذکر ویژگی های یک خبرنگار. ۲-۸)ذکر اصول مورد توجه در خبرنامه ها و اصول و کلیات خبرنویسی در روابط عمومی.
آدرس کوتاه :