بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه آشنایی با بازار سرمایه

کارگاه آشنایی با بازار سرمایه


کارگاه آشنایی با بازار سرمایه

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان کارگاه آشنایی با بازار سرمایه  را تاریخ 19 مهر ماه97 در خانه فرهنگ برگزار نمود. در این کارگاه با تدریس امین آذریان مجری طرح لیگ ستارگان بورس و آکادمی بورس،دانشجویان با بورس، فرابورس و بازار پایه آشنا شدند و نحوه ورود به این بازار و چگونه ارزیابی کردن سهم ها با روش تکنیکال، بنیادی و تابلو خوانی شناختند.