بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آشنایی با بازار سرمایه

کارگاه آشنایی با بازار سرمایه


کارگاه آشنایی با بازار سرمایه

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان کارگاه آشنایی با بازار سرمایه  را تاریخ 19 مهر ماه97 در خانه فرهنگ برگزار نمود. در این کارگاه با تدریس امین آذریان مجری طرح لیگ ستارگان بورس و آکادمی بورس،دانشجویان با بورس، فرابورس و بازار پایه آشنا شدند و نحوه ورود به این بازار و چگونه ارزیابی کردن سهم ها با روش تکنیکال، بنیادی و تابلو خوانی شناختند.