بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه از خودشناسی تا درآمد

کارگاه از خودشناسی تا درآمد


کارگاه از خودشناسی تا درآمد

کانون دانشجویی مهارت آموزی دانشگاه گیلان کارگاه "از خودشناسی تا درآمد" را مورخ 15 اسفند ماه 97 در خانه فرهنگ دانشگاه گیلان برگزار نمود.

در این کار گاه که به مدت دوساعت برگزار شد افشین حسن زاده،ابتدا ابعاد و ویژگی های شخصیت را تشریح و سپس تیپ های شخصیت بر اساس نظریه معتبر و علمی جان هالند بیان کرد.

پس از آشنایی کارآموزان با مفاهیم اساسی نظریه فوق، از خرده مقیاس آیزنگ نیز بعنوان بررسی میزان عزت نفس که موثر در ساختار شخصیت است اجرا شد و پس از توضیح دستورالعمل ها، نمره گزاری و تفسیر آزمون صورت گرفت و در نهایت رابطه بین درآمد و محیط کاری مناسب با تیپ های شخصیت، بررسی و تحلیل گردید.

لازم به توضیح است دوره ی دوم و تکمیلی این کارگاه به دلیل استقبال کارآموزان در سطحی عالی تر و پیشرفته تر برگزار خواهد شد.